Books on migration, integration, antiracism,...


Leman, J. (2017).
Migraties en interculturele toekomst. Een essay. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Migratie, inclusie… Iedereen voelt aan dat het allemaal ingewikkelder aan het worden is, maar het beleid, zowel Belgisch als Europees, geeft de indruk niet te volgen. Nochtans beschikt men over alle elementen om een ernstig kader voor beleid uit te werken. Wat is belangrijk als men de toekomst van de migraties naar Europa wil inschatten? De demografie in de nabuur-continenten, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de te verwachten conflicten, de te verwachten klimaatsontwikkelingen, de netwerkvormingen. Welnu, men kan die voor de komende veertig jaar vrij goed inschatten. Wil men een migratiebeleid met een breed gedragen draagvlak, dan is het creëren van win-win situaties binnen een realistisch mondiaal perspectief een politieke must. Ik heb niet de indruk dat Europa daarmee bezig is. Dichter bij ons is er de vraag naar de inclusie van die mensen. Het boek gaat in op migratiebeheersing, het creëren van win-win situaties en het ‘hoe’ van de inclusie.


Articles on migration, integration, antiracism,...

 
Leman, J. (2012). ‘Racisme? Vergeet de omgevingsfactoren niet,’ EOS magazine issue: oct pages:31.

Ons brein deelt mensen op in hokjes en angst voor vreemden leverde ons in de oertijd veel voordelen op. Tot zover de ‘harde’ wetenschappelijke verklaring voor racisme. Maar vergeet ook de omgevingsfactoren niet, zegt sociaal en cultureel antropoloog Johan Leman

Leman, J. (2012). 'Flemish Interest' (VB) and Islamophobia: Political, legal and judicial dealings, in Ansari, H. and F. Hafez, From the Far Right to the Mainstream. Islamophobia in Party Politics and the Media. Campus Verlag, edition:1 pages:69-90.

Islamophobia has been present in party propaganda of the VB in Belgium (i.c. Flanders) from the very beginning of the creation of the party. Increase and decrease of the VB, however, did not develop in a parallel way with the increase and decrease of the Islamophobia. An analysis of the processes that can intervene in this (lack of ) parallellism, is the main objective of this paper.

Hooghe, M., Billiet, J., Leman, J., Meuleman, B., Reeskens, T., Trappers, A. (2006). Waarom migranten naar Europa komen. De gids op maatschappelijk gebied: blad met mening (m/v), 97(7), 4-14.

Leman, J. (2005). ‘Europa do Norte: da emigraçao e semlhança à diferença e globalização e Migrações’, in Barreto, A. ed., Globalização e Migrações. Lisboa, Instituto di Ciências Sociais, 167-190. 

Leman, J. (2005). Migrácia v Európe dnes. História: revue o dejinách spolocnosti Bratislava, Sloval academy of sciences, 1, 28-30.

Leman, J. (2002). ‘Belgium: the triangle of peace-education, legislation, mediation’, in Salomon, G. and N. Baruch, eds., Peace Education. The Concept, Principles, and Practices around the World. Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 165-176. 

Leman, J. (with P. Liebermann) (2000) ‘La régularisation des sans-papiers en perspective’ , La Revue Générale, Louvain-la-Neuve, 10: 69-80. 

Leman, J. (1996) ‘Europe’s Consultative Commission on Racism and Xenophobia and the Slow Progress Towards a European Antiracism Observatory, Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Journal, Vol. 18, nr. 3, 603-612. 

Leman, J. (with A. Gailly and P. Hermans) (1985) ‘Du langage corporel à la plainte psychosomatique : une étude à travers quelques cultures méditerranéennes’, Questions de Logopédie, Mons, 5, 71-99. 

Leman, J. (1985). ‘La socialisation des enfants de seconde génération dans une perspective socio-culturelle et anthropologique globale’, Aubert, R. ed., L’immigration italienne en Belgique. Louvain-la-Neuve, 67-84. 

Leman, J. (1984). Integratie, anders bekeken. Cultuur en Migratie, (2), 1-94.

Leman, J. (1979) ‘La deuxième génération des travailleurs migrants: fragmentés et non destructurés’, Recherches Sociologiques, Louvain-la-Neuve, 247-270. 

Résumé: L’auteur présente, dans cet article, un modèle d’interprétation de la seconde génération. Les jeunes immigrés de la seconde génération présentent un certain nombre de traits communs, au-delà des différences ethniques et culturelles. Cette communauté de traits résulte de la spécificité de leur situation. La typologie élaborée est illustrée par un certain nombre d’études de cas. 

Leman, J. (1979) ‘Seconda generazione : frammentazione e non destrutturazione’, Proposte Sociali Europa, Rome, 8-21. 

Leman, J. (1993). L'intégration des étrangers en Flandre. Septentrion, 22(2), 45-49.

Leman, J. (1992). Vlaanderen en Nederland: de inpassing van allochtone minderheden. Ons erfdeel, 35(5), 705-710.